:October 2011

(Srpski/Hrvatski) Kula Nebojša

Kula Nebojša

Predviđena rekonstrukcija Kule Nebojša i Priobalnog bedema do Vodene kapije II odnosi se pre svega na obezbeđenje stabilnost objekta, zaštitu od negatvnih spoljašnjih utcaja i osposobljavanje prostora za održavanje programa i projekata iz oblast kulture. Zbog specifčnosti lokacije, Kula i Priobalni bedem izloženi su mogućem plavljenju izlivanjem reke Dunav jer je nivo stogodišnjih voda viši od nivoa kote prizemlja.

Farewell Chapel

Kapela u Krašnji

A farewell chapel is located in a village close to Ljubljana. The site plot is next to the existing graveyard. The chapel is cut into the rising landscape. The shape is following the lines of the landscape trajectories around the graveyard. Three curved walls are embracing and dividing the programs. External curve is dividing the surrounding hill from chapel plateau and also reinstates main supporting wall.

(Srpski/Hrvatski) Toyo Ito

Toyo Ito

Rođen u Seulu (Južna Koreja) 1941. godine, Toyo Ito je poznat po stvaranju objekata baziranih na ekstremnim konceptma u kojima pokušava da stopi fzički i virtuelni svet. Predstavnik je arhitekture koja se bavi pitanjima savremenog “simuliranog” grada. Diplomirao je na Univerzitetu u Tokiju na odseku za arhitekturu 1965. godine. Kao svršeni srednjoškolac odbacio je svoju tek otkrivenu strast – bejzbol.

(Srpski/Hrvatski) Arhitektura sa olovkom

Arhitektura sa olovkom

Crtanje olovkom na papiru je nešto što se danas sve ređe viđa. Crtež rukom u smislu prezentacije arhitekture skoro da se i ne koristi. Računarske tehnike su preuzele potpuni primat u prezentaciji, što samo po sebi nije za osudu zbog svih prednosti koje nam one pružaju. Ali, da li je dugoročno moguće zadržati stvaralački osećaj bez upotrebe olovke i njenog zvuka koji je sastavni deo projektovanja? Da li je moguće doći do kvalitetne forme objekta ili inovativnog detalja? Najverovatnije nije.