:novembar 2011

Poslovni objekat Požeška 118

Poslovni objekat Požeška 118

Velika naselja van centra Beograda, izuzimajući Novi Beograd, odnosno njegove delove, su ekskluzivno izuzeti od prisustva arhitekture za koju se može reći da je značajna po bilo kom aspektu. Razlog za to može biti još uvek nedovoljna cena lokacije tj. atraktivnost za investitora.

ECO housing

ECO housing

Objekat Su+P+4 je predstavljen kao sklop stambene jedinice i energetske. Stambena jedinica u svom sastavu sadrži lokale koji su smešteni u prizemlju i 14 stanova koji se prostiru na četiri etaže. Energetska jedinica je inteligentna i samoodrživa funkcionalna jedinica koja je zasebno komponovana i projektovana, iako predstavlja fizički nerazdvojivu celinu od stambenog objekta.

Nadogradnja

Nadogradnja

Kako učiniti arhitekturu „parazitskih“ intervencija na objektima kvalitetnom arhitekturom? To je verovatno jedan od najvećih izazova koji se nametnuo arhitektama, naročito u Beogradu u zadnjih dvadesetak godina. Nadogradnja starih objekata u Beogradu je najučestaliji vid arhitektonske intervencije, samim tim i najveća šansa za arhitekte da grad učine drugačijim u pozitivnom smislu.

Arhitektonski studio 3GATTI.COM

3GATTI.COM

Italijanski arhitekta u Rimu i Šangaju, na stazi koja vodi ka budućnosti. Frančesko Gati je mlad, neobičan i originalan arhitekta, koga smo kontaktirali putem Fejsbuka i napravili kratak intervju sa njim, pijuckajući kafu u Rimu, da bismo ga upoznali i pisali o njemu. Diskretna osoba, senzitivna i predusretljiva, malo govori o sebi i svom putu, putovanju i strastima.