:januar 2012

DINAMIČNA FASADA

KIEFER TECHNIC SHOWROOM

Iz ovog razloga, već neko vreme radimo sa dinamičnim fasadama koje mogu biti prilagođene varirajućim uslovima i individualnim potrebama. Ovi sistemi mogu se, takođe, kontrolisati i podesiti korišćenjem kompjuterskih programa kada korisnici nisu prisutni u prostoru.

Vila trouve

Villa trouve

Vila na Čaplinovom bregu, u Torontu, jasno uspostavlja i potvrđuje svoju “kolonizatorsku” nameru i stav. Razumeti arhitekturu kao akt “kolonizacije”, znači zauzeti poziciju negde na pola puta između produkcije arhitekture kao čistog, autonomnog objekta i produkcije arhitekture kao čistog i kompresovanog umetanja u postojeći kontekst.

40ispod40

40under40

Svake godine arhitekti ispod 40 godina starosti pozivaju se da predaju projekte (izgrađene ili ne) koje ocenjuje grupa koju čine istaknuti aktivni arhitekti, preduzimači, arhitektonski novinari, profesori, i kritičari.

Školski centar u Mourizu, Paredes

Elementary school in Mouriz, Paredes

Oblikovno škola je definisana kao longitudinalni volumen. Podužne fasade predstavljaju uglavnom zatvorene površine koje su samo isprekidane jednakim vertikalnim otvorima koji se ponavljaju na naizgled nasumičan način koji, ustvari, kada se bolje pogleda, demonstrira pažljivo promišljenu kompoziciju.