:jun 2012

ARHEOLOŠKI MUZEJ U PTUJU

ARHEOLOŠKI MUZEJ U PTUJU

Novi objekat je projektovan tako da ispuni prekid u kontinuitetu prirodne granice grada i da oformi zeleni pojas duž cele severne ivice grada. Uspostavljanje kontinualnog zelenog pojasa artikuliše prelaz iz starog gradskog jezgra stvarajući jasnu podelu između istorijske i kasnije izgrađene urbane strukture. Zgrada muzeja arheologije nalazi se na samom rubu nekadašnjih srednjovekovnih gradskih zidina i ukopana je u tlo do granice do koje je kopanje dozvoljeno.

PROŠIRENJE TERITORIJE – WATER STUDIO

PROŠIRENJE TERITORIJE - WATER STUDIO

Primer Holandije i povećavanje građevinske površine u toj zemlji je opšte poznat slučaj. Isušivanje terena je do skoro jedini prihvaćeni primer na koji način se dolazilo do novih parcela sve do danas. Savremena arhitektura je u potrazi za atraktivnijim ali i jeftinijim rešenjima, a to može biti gradnja na vodi.

TERITORIJA TREĆEG BEOGRADA

TERITORIJA TREĆEG BEOGRADA

Treći Beograd je nova razvojna teritorija! Ne samo kao prostorna odrednica, već kao opšti društveni kontekst u kome sve više i više dominira liberalni tržišni ekonomski model, dok se uloga države smanjuje i stavlja u drugi plan. Nestalnost socio-ekonomskog sistema koji stoji u pozadini te nove razvojne teritorije, izražena kroz njegovu kontinuiranu optimizaciju i korekcije, kao i njegova izloženost i osetljivost na promene na globalnom nivou nose sa sobom velike izazove koji se posebno jasno vide u prostornom razvoju gradova u Srbiji, ali i u mnogim drugim delovima sveta.

HEURISTIČKI METOD / ALISA U ZEMLJI ČUDA

HEURISTIČKI METOD / ALISA U ZEMLJI ČUDA

Priča Bogdana Bogdanovića koja počinje pitanjem životinjskih prikaza u modernoj arhitekturi i bavi se njegovim imaginarnim zverima otkriva specifičan proces geneze tih oblika. Običaj da crta teratomorfne prikaze uvodi ga u igru koju naziva pronalazačka, heuristička igra.