:jul 2012

ALTWS 0619

ALTWS 0619

Očuvanje postojeće fasade bio je osnovni prioritet projekta, ne samo zbog obećanja bivšim vlasnicima, već i zbog želje novih vlasnika da sačuvaju deo prošlosti. Ova fasada pozicionirana je na maloj ali značajnoj udaljenosti od puta. Međutim, ovakva konfiguracija zadala je određene uslove.

Sportski i kulturni centar

Sports & Culture Centre

Najizraženija karakteristika projekta je velika providna membrana koja se prostire preko sportske arene sve do četiri karakteristična zadnja zida susednih objekata. Konstrukciju objekta čine čelik i drvo obloženi opalnim polikarbonatnim panelima sa niskim U-vrednostima. Ovaj poluprovidan omotač pruža odlične uslove dnevnog osvetljenja, a noću struktura izgleda kao svetleći kristal.

Primorski centar za mlade

Maritime Youth House

Koncept je proizašao iz tehničkog problema na lokaciji. Čišćenje zagađenog zemljišta na lokaciji je bilo neophodno, ali su troškovi potrebni za čišćenje procenjeni na jednu četvrtinu ukupnog budžeta projekta. Daljim istraživanjem otkrili smo da je zemljiše, s obzirom da je kontaminirano samo teškim metalima, moguće koristiti kao stabilno tlo za gradnju. Tada smo predložili da se lokacija pokrije drvenom platformom i tako stvori „sigurna“ površina.

VENERA – 13. Međunarodna izložba ARHITEKTURE u VENECIJI

VENERA - 13. Međunarodna izložba ARHITEKTURE u VENECIJI

Tema ovogodišnjeg Bijenala u Veneciji je common ground/zajednička osnova. Ta je tema toliko široka da se može na različite načine interpretirati, a ja sam se uhvatio završne rečenice Chipperfieldovog programskog teksta kojim kaže da ga ne zanima Bijenale kao platforma za predstavljanje talenata, nego kao prostor za propitivanje ambicija i odgovornosti struke. Tomislav Pavelić