:septembar 2012

dOCUMENTA (13)

dOCUMENTA (13)

Arhitektura izložbe dOCUMENTA (13) koristi ono što već postoji – na vrlo autentičan način. Grad Kassel, u velikoj meri uništen tokom Drugog svetskog rata, manje više je u potpunosti obnovljen sredinom 50tih godina. To je naravno bio herkulovski poduhvat koji govori o duhu optimizma tog vremena. Nit koja prožima arhitektonske realizacije jeste zadata tema kustosa „Rušenje i ponovna izgradnja“.

Viskozna povezanost – Novi foaje i adaptacija zgrade Građevinske akademije

Viskozna povezanost - Novi foaje i adaptacija zgrade Građevinske akademije

Trodimenzionalna struktura osmišljena je putem simulacije tokova čestica tečnosti. Materije tečnog stanja imaju tri osnovna svojstva: viskozitet, gustinu i površinski napon. Interakcije između ova tri fizička svojstva su kompjuterski testirane niz puta da bi se generisao patern sa velikom količinom šupljina i visokim nivoom koherencije.

DA LI POSTOJI DVOSTRUKO ZADOVOLJSTVO?

DA LI POSTOJIDVOSTRUKO ZADOVOLJSTVO?

Opšta je slika da je moderno vreme donelo najviše elemenata koji doprinose kvalitetu doživljavanja stvari koje nas okružuju. Arhitektura je primer na kojem je to najčešće i realizovano. Ona kao vrsta umetnosti koja se koristi za osnovne životne potrebe može imati dvojaku ulogu u procesu doživljaja, i nije pošteno presuđivati koja od njih je značajnija za korisnika ili uživaoca.

Sedište kompanije Microsoft u Beču/INNOCAD

Vienna Microsoft Headquarters/INNOCAD

Da bi se stvorila idealna kombinacija fizičkog, socijalnog, i virtuelnog radnog okruženja moraju biti poznati poslovi i potrebe radnika. Upravo zbog toga Microsoft je tokom poslednjih godina sproveo nekoliko istraživanja na ovu temu. Rezultat toga je koncept „povoljnosti radnog mesta“ koji analizira strukturu zaposlenih svakog sektora na osnovu pet kategorija – od stalnih zaposlenih koji su uvek u kancelariji do nomada, radnika koji skoro nikada ne koriste kancelarije.