:mart 2013

NOVI BROJ / 17 / SVETLO U ARHITEKTURI

K 1-4

Nema potrebe da definišemo šta je prirodno ili veštačko svetlo, ali moramo biti svesni da nam oba izvora svetla, pomažu da definišemo ono što je oko nas. Menjanje percepcije površina direktno utiče na hijerarhiju u sagledavanju površina i prostora nekog objekta. Arhitekta Bruno Zevi je jedan od svojih eseja nazvao “Svetlo kao arhitektonska forma”. Le Corbousier je išao malo dalje rekavši: “arhitektura je mudra, pravilna i izuzetna igra sa volumenima grupisanim zajedno ispod svetla“ .

La Ronde: NOVI PUT DO ZAMKA CASTELLO DI RIVOLI NA PERIFERIJI TORINA

riv_1

Cilj projekta nove komunikacije do zamka Castello di Rivoli i redizajna jugoistočnog dela susedne padine je formiranje bolje veze između grada i zamka. Malim gradom Rivoli, na zapadnom kraju Torina, dominira monumentalna zgrada arhitekte Filippo Juvarra, koja nikada nije dovršena.