:april 2013

FUNKCIJA 0 : OSVETLJENJE 1

light

Nema potrebe da definišemo šta je prirodno ili veštačko svetlo, ali moramo biti svesni da nam oba izvora svetla, pomažu da definišemo ono što je oko nas. Menjanje percepcije površina direktno utiče na hijerarhiju u sagledavanju površina i prostora nekog objekta. Arhitekta Bruno Zevi je jedan od svojih eseja nazvao “Svetlo kao arhitektonska forma”. Le Corbousier je išao malo dalje rekavši: “arhitektura je mudra, pravilna i izuzetna igra sa volumenima grupisanim zajedno ispod svetla“ .