:Kompanije

NOVA ISKRA: GUARDIAN IN GLASS

2

26. septembra u prostoru Nove Iskre održan je program u saradnji sa jednim od najvećih svetskih proizvođača enterijerskog stakla.

INTERNATIONAL VELUX AWARD 2014

b

2. Septembra 2013. godine, VELUX je lansirao Međunarodni VELUX konkurs 2014. (International VELUX Award 2014).

Prestižna nagrada se održava po šesti put i izaziva studente arhitekture da istraže temu dnevne svetlosti u arhitekturi. Nagrada i prilika da rade sa dnevnom svetlošću je privukla 3 262 registracije timova iz 79 zemalja 2012. Godine.

Više informacija na:

http://www.velux.rs/velux/sponzorstva/international_velux_award/iva-2014.aspx

Vadel

Vadel

http://vadeldoo.com/

Tarkett

Trakett

http://www.tarkett-easterneurope.com/