:Održivi razvoj

ZELENI PAVILJON / RESTORAN

ZELENI PAVILJON / RESTORAN

Najvažniji element i inspiracija za ovaj projekat je sama lokacija sa izuzetno kvalitetnim postojećim visokim zelenilom, koje je gusto raspoređeno po čitavoj parceli i koje se sa zapada postepeno razređuje prema istočnom kraju parcele. Ideja novog Paviljona / Restorana je da formira prostor maksimalno uvažavajući kvalitetno visoko drveće na parceli, čijim se mapiranjem potpuno definiše preostala moguća teritorija za izgradnju.

2020.GODINA I PERIOD POSLE – KA ARHITEKTURI BEZ INDUSTRIJE

2020 AND BEYOND - TOWARDS AN ARCHITECTURE WITHOUT MANUFACTURING

Postoji problem koji će uticati na sve ljude u svetu. Period jeftine i dostupne energije će se završiti 2020. godine. Nakon 2020. rezerve nafte će biti redukovane širom sveta. Pored ove redukcije naftnih rezervi, iz godine u godinu, smanjivaće se i sposobnost našeg društva da dođe do resursa, da ih obradi, transportuje, distribuira, proda i kupi kao u prethodnom ekonomskom periodu.

Prefabrikovana kuća BLOX

Prefab BLOX home

M3house + kineski biro UAO creations sarađivali su na projektu „blox“, prototipu prefabrikovane kuće namenjene za ekonomski pristupačno stanovanje. Projekat, predstavljen na događaju Shenzhen & Hong Kong Bi-city Biennale of UrbanismArchitecture 2011. tokom izložbe „10 miliona jedinica: stanovanje u pristupačnom gradu“, predstavlja inovativnu jedinicu koja oslikava drevnu kinesku ideju samoodrživih naselja u gradu.

Urbani greben

Urban Reef

Urbani greben, sistem inspirisan njegovim prirodnim pandanom, stvara raznovrsno i održivo socijalno i ekonomsko okruženje; produkuje hranu i energiju i prerađuje otpad, i uvek vraća uloženo u sistem i u grad. U vremenu kada nestašica nafte i nestašica hrane postaju realnost važno je da društvo ponovo preispita relacije između produkcije i potrošnje, naročito u vezi sa našim sistemom ishrane.