:Softver

VELUX Energy and Indoor Climate Visualizer

VELUX Energy and Indoor Climate Visualizer

Energy and Indoor Climate Visualizer je namenjen arhitektama omogućavajući im da projektuju i promovišu građevinske objekte sa zdravim i prijatnim unutrašnjim okruženjem i da dobiju precizne procene. Program pravi analize pregrevanja prostora i kvaliteta vazduha u stambenim objektima koje mogu da budu dostupne širokom krugu korisnika.

IZVAN KONTEKSTA

IZVAN KONTEKSTA

“Druga stvar koja doprinosi efektu otuđenja je činjenica da je većina arhitektonskih objekata koje stvaram izolovana od okruženja. Može se reći da su oni dekontekstualizovani da bi postali više apstraktni. Na kraju se dobijaju slike koje su previše apstraktne da bi izgledale realne i previše bliske stvarnosti da bi bile fikcije.” Filip DUJARDIN

Daylight Visualizer – VELUX

Daylight Visualizer - VELUX

VELUX Daylight Visualizer promoviše dnevnu svetlost pomažući arhitektama da predvide i dokumentuju količinu dnevne svetlosti u prostoru pre realizacije samog projekta. Daylight Visualizer kao intuitivna alatka za modeliranje podržava brzu izradu 3D modela u koje krovni i fasadni prozori mogu slobodno da se postave.

Mapiranje arhitekture

Mapiranje arhitekture

Novi oblici artikulacija arhitektonskog izraza koji su rezultat promena nastalih u savremenom društvu koje diktira novu ulogu arhitektonskog delovanja i identiteta, naizgled potpuno nearhitektonski, nematerijalni, čak virtuelni, nalaze primenu u mnogim postojećim i novim strukturama. Arhitektonski izraz danas postaje sredstvo koje nastaje u sintezi sa vrednostima modernog doba i koje u takvom obliku može da obezbedi opstanak i dalji razvoj arhitekture i društva.