:Tehnologija

Herzog vs. Niemeyer

nimajer_model

Davne 1959. godine savremenu umetnost u Italiji i Milanu promovisao je i brazilski arhitekta, Oscar Niemeyer sa projektom za Arnold-a Mondadori, jednog od dva najveća izdavača u Italiji. Nešto kasnije, 1975. otvoreno je novo predstavništvo izdavačke kuće Mondadori koja i danas predstavlja uspomenu na velikana, nedavno preminulog u svojoj 105-oj godini. Oscar je jedan od prvih velikana arhitekture 20-og veka koji je koristio armirani beton.

2020.GODINA I PERIOD POSLE – KA ARHITEKTURI BEZ INDUSTRIJE

2020 AND BEYOND - TOWARDS AN ARCHITECTURE WITHOUT MANUFACTURING

Postoji problem koji će uticati na sve ljude u svetu. Period jeftine i dostupne energije će se završiti 2020. godine. Nakon 2020. rezerve nafte će biti redukovane širom sveta. Pored ove redukcije naftnih rezervi, iz godine u godinu, smanjivaće se i sposobnost našeg društva da dođe do resursa, da ih obradi, transportuje, distribuira, proda i kupi kao u prethodnom ekonomskom periodu.

Daylight Visualizer – VELUX

Daylight Visualizer - VELUX

VELUX Daylight Visualizer promoviše dnevnu svetlost pomažući arhitektama da predvide i dokumentuju količinu dnevne svetlosti u prostoru pre realizacije samog projekta. Daylight Visualizer kao intuitivna alatka za modeliranje podržava brzu izradu 3D modela u koje krovni i fasadni prozori mogu slobodno da se postave.

Mapiranje arhitekture

Mapiranje arhitekture

Novi oblici artikulacija arhitektonskog izraza koji su rezultat promena nastalih u savremenom društvu koje diktira novu ulogu arhitektonskog delovanja i identiteta, naizgled potpuno nearhitektonski, nematerijalni, čak virtuelni, nalaze primenu u mnogim postojećim i novim strukturama. Arhitektonski izraz danas postaje sredstvo koje nastaje u sintezi sa vrednostima modernog doba i koje u takvom obliku može da obezbedi opstanak i dalji razvoj arhitekture i društva.