:Teorija arhitekture

Herzog vs. Niemeyer

nimajer_model

Davne 1959. godine savremenu umetnost u Italiji i Milanu promovisao je i brazilski arhitekta, Oscar Niemeyer sa projektom za Arnold-a Mondadori, jednog od dva najveća izdavača u Italiji. Nešto kasnije, 1975. otvoreno je novo predstavništvo izdavačke kuće Mondadori koja i danas predstavlja uspomenu na velikana, nedavno preminulog u svojoj 105-oj godini. Oscar je jedan od prvih velikana arhitekture 20-og veka koji je koristio armirani beton.

KADA JE NAROD POJEO SVOJ GRAD

sajkaca

Jedna od istinitih formulacija urbanizma bi mogla biti prikazana kroz kroz formulu: pojedinačna arhitektura / vreme. Malo objašnjenje: vreme – u nekom vremenskom periodu se rađa grad tako što se objekti grade jedan pored drugih. Ako taj proces krene naopako, kao što je to na žalost slučaj u Srbiji, rezultat koji se dobije na kraju ne može se zvati urbanizmom nego antiurbanizmom u kome ne nastaje nego nestaje, urbana matrica. Sumanuta i nekontrolisana divlja gradnja ali i gradnja koja je nastala kao rezultat dugoročne korupcije u građevinarstvu je učinila svoje, i kao kancer progutala zdrave delove grada sa urbanističkim potencijalom.

Carroll’s Alice in Archiland

Carroll's Alice in Archiland

„Sistem otvorene knjige“ sastoji se od kamenih zidova pod pravim uglom i staklenih listova sobnog tkiva koji se kao lepeza šire između tih zidova. To je kuća – knjiga. Razmere zidova: 200-100 hvati i pogleda …

INFRASTRUKTURA SKRIVENOG MESTA – POTREBA ZA MESTOM

INFRASTRUKTURA SKRIVENOG MESTA - POTREBA ZA MESTOM

Arhitektura, podređena čoveku, oduvek je imala funkciju da obezbedi, doprinese, stvori, očuva, definiše, pomogne, olakša, zadivi. Ona je oduvek na neki način u osnovi predstavljala infrastrukturu, pomoćni sistem, koji koristi čoveku. Međutim, moć koju dobija ispunjavanjem raznih prohteva uzdiže arhitekturu i ona nadvladava i budi u čoveku nova pitanja. Ona postaje moćan činilac koji dalje utiče na ljudske potrebe. Arhitektura stvara arhitekturu. Preispitivanje funkcije arhitekture danas nas vraća čoveku i njegovim osnovnim potrebama, kao što je potreba za mestom.