:Kombinovani sadržaj

U PRIPREMI JE BROJ 21 !

broj 21

Nakon duže pauze krenuli smo u pripremu broja 21.
Vidimo se na jesen!

ZELENI PAVILJON / RESTORAN

ZELENI PAVILJON / RESTORAN

Najvažniji element i inspiracija za ovaj projekat je sama lokacija sa izuzetno kvalitetnim postojećim visokim zelenilom, koje je gusto raspoređeno po čitavoj parceli i koje se sa zapada postepeno razređuje prema istočnom kraju parcele. Ideja novog Paviljona / Restorana je da formira prostor maksimalno uvažavajući kvalitetno visoko drveće na parceli, čijim se mapiranjem potpuno definiše preostala moguća teritorija za izgradnju.

Urbani greben

Urban Reef

Urbani greben, sistem inspirisan njegovim prirodnim pandanom, stvara raznovrsno i održivo socijalno i ekonomsko okruženje; produkuje hranu i energiju i prerađuje otpad, i uvek vraća uloženo u sistem i u grad. U vremenu kada nestašica nafte i nestašica hrane postaju realnost važno je da društvo ponovo preispita relacije između produkcije i potrošnje, naročito u vezi sa našim sistemom ishrane.

TERITORIJA TREĆEG BEOGRADA

TERITORIJA TREĆEG BEOGRADA

Treći Beograd je nova razvojna teritorija! Ne samo kao prostorna odrednica, već kao opšti društveni kontekst u kome sve više i više dominira liberalni tržišni ekonomski model, dok se uloga države smanjuje i stavlja u drugi plan. Nestalnost socio-ekonomskog sistema koji stoji u pozadini te nove razvojne teritorije, izražena kroz njegovu kontinuiranu optimizaciju i korekcije, kao i njegova izloženost i osetljivost na promene na globalnom nivou nose sa sobom velike izazove koji se posebno jasno vide u prostornom razvoju gradova u Srbiji, ali i u mnogim drugim delovima sveta.