:Obrazovni

RED BULL MUZIČKA AKADEMIJA

RBMA_1

Mnogi aspekti ovog projekta imaju logiku sličnu konceptu ruske lutke – babuške, ne samo u doslovnom, fizičkom smislu, kada se jedna stvar direktno postavlja unutar druge, već i u temporalnom smislu, kada jedna stvar zapravo potiče iz unutrašnjosti druge. Inicijalni uslovi projekta omogućili su povoljnu pozadinu za ovaj koncept: VANREDAN PROJEKAT. RED BULL MUZIČKA AKADEMIJA 2011

Viskozna povezanost – Novi foaje i adaptacija zgrade Građevinske akademije

Viskozna povezanost - Novi foaje i adaptacija zgrade Građevinske akademije

Trodimenzionalna struktura osmišljena je putem simulacije tokova čestica tečnosti. Materije tečnog stanja imaju tri osnovna svojstva: viskozitet, gustinu i površinski napon. Interakcije između ova tri fizička svojstva su kompjuterski testirane niz puta da bi se generisao patern sa velikom količinom šupljina i visokim nivoom koherencije.

Škola scenskih umetnosti Tenerife

Tenerife School of Scenic Arts

Unutrašnje dvorište, nastalo trodimenzionalnim savijanjem drvene površine krova, definiše kosa površina koja se prilagođava blagom nagibu terena, i osmišljena je kao „scenska kutija“ koja afirmiše samu sebe i kao geografsku i kao socijalnu referentnu tačku objekta.

Gradska biblioteka u gradu Maranello, Italija

The new Town Library in Maranello

Smeštena u okviru rezidencionalne zone, biblioteka zauzima mesto prethodnog objekta čiji se tragovi i dalje nalaze na lokaciji: severni, istočni i južni spoljni zidovi. Ovi zidovi pokriveni su bršljenom koji zajedno sa reflektujućim bazenima u podnožju staklene fasade predstavlja novo prirodno okruženje koje se ostvaruje pred čitaocima i radnicima biblioteke.