:Ugostiteljski

ZELENI PAVILJON / RESTORAN

ZELENI PAVILJON / RESTORAN

Najvažniji element i inspiracija za ovaj projekat je sama lokacija sa izuzetno kvalitetnim postojećim visokim zelenilom, koje je gusto raspoređeno po čitavoj parceli i koje se sa zapada postepeno razređuje prema istočnom kraju parcele. Ideja novog Paviljona / Restorana je da formira prostor maksimalno uvažavajući kvalitetno visoko drveće na parceli, čijim se mapiranjem potpuno definiše preostala moguća teritorija za izgradnju.

NOMA Lab – Arhitektonski kuvar nordijske kuhinje

NOMA Lab - An Architectural Cookbook for the Nordic Cuisine

Šef GXN jedinice, Kasper Guldager Jørgensen projekat naziva Arhitektonskim kuvarem, a o saradnji kaže: ‘Mi se krećemo u paralelnim svetovima. Posvećeno i kreativno bavljenje gastronomijom NOMA restorana u mnogome je slično eksperimentisanju GXN odseka sa novim materijalima i sastojcima iz sveta arhitekture.’

TROLLSTIGEN PROJEKAT NACIONALNE TURISTIČKE RUTE

TROLLSTIGEN NATIONAL TOURIST ROUTE PROJECT

Smešten na zapadnoj obali Norveške, Trollstigen je oformljen u dramatičnom procepu između dubokih fjordova koji su karakteristični za region. Ova panoramska lokacija može se posetiti i izgraditi samo leti zbog teških zimskih uslova. Uprkos, ili možda baš zbog nepristupačne prirode na lokaciji, projekat obuhvata sveobuhvatni sadržaj za posetioce.

Kontejner i sadržaj. Putovanje kroz turističke lokacije.

Container and content. A journey through touristic sites.

Kada razmišljamo o posetama gradovima naše iskustvo govori nam o zbiru mesta koje bi trebalo posetiti, u čiju urbanu teksturu su uključeni i hoteli sa različitim karakteristikama, zavisno od grada u kome se nalaze. U nekim gradovime, poput Milana, hoteli i objekti za smeštaj turista, pokušavaju da postanu mesta od turističkog značaja, odnosno, atrakcije koje bi trebalo posetiti, umesto samo mesta odmora i privremenog boravka.