:Zdravstveni

Zdravstveni centar i dom za stara lica

Health Centre and house for elderly people

Projekat je lociran u pejzažnom predelu, koji ima veliki značaj zbog poljoprivredne tradicije ovog mesta, i koga oslikava prisustvo terasastih formi od kamenih zidova znatnih dimenzija građenih na suvo. Važno je bilo postići kompromis između filozofije dizajna i morfološke kompleksnosti terena, naročito zbog specifičnosti tipa naselja. Na osnovu toga rodila se ideja o jednoj fasadi koja je orjentisana ka dolini i zakrivljenosti fasadnog profila koja simulira konturne linije terena.