Pretplata

Godišnja pretplata za Srbiju iznosi 2.750,00 dinara.
Na navedenu cenu dodaju se poštanski troškovi u iznosu od 240,00 dinara za šest brojeva.

Uplatu u ukupnom iznosu od 2.990,00 dinara izvršiti na dinarski račun :355-0003200143548-51.
Primalac: EUROPEAN ARCHITECT d.o.o., Beoograd
Prilikom uplate u poziv na broj upisati broj telefona za kontakt radi utvrđivanja adrese za slanje.

informacije o pretplati: +381 60 611 64 17