:Austrija

Viskozna povezanost – Novi foaje i adaptacija zgrade Građevinske akademije

Viskozna povezanost - Novi foaje i adaptacija zgrade Građevinske akademije

Trodimenzionalna struktura osmišljena je putem simulacije tokova čestica tečnosti. Materije tečnog stanja imaju tri osnovna svojstva: viskozitet, gustinu i površinski napon. Interakcije između ova tri fizička svojstva su kompjuterski testirane niz puta da bi se generisao patern sa velikom količinom šupljina i visokim nivoom koherencije.

Sedište kompanije Microsoft u Beču/INNOCAD

Vienna Microsoft Headquarters/INNOCAD

Da bi se stvorila idealna kombinacija fizičkog, socijalnog, i virtuelnog radnog okruženja moraju biti poznati poslovi i potrebe radnika. Upravo zbog toga Microsoft je tokom poslednjih godina sproveo nekoliko istraživanja na ovu temu. Rezultat toga je koncept „povoljnosti radnog mesta“ koji analizira strukturu zaposlenih svakog sektora na osnovu pet kategorija – od stalnih zaposlenih koji su uvek u kancelariji do nomada, radnika koji skoro nikada ne koriste kancelarije.

Proširenje potkrovlja

Loft Renovation

Arhitekti u Beču, Austriji, retko kada dobiju šansu koju je dobio studio Lakonis Architekten sa ovim projektom renovacije gornjih spratova istorijske zgrade. Uspeli su da naprave moderan prostor potkrovlja bez narušavanja istorijskog aspekta lokacije. Na prvi pogled vidi se klasična četvorospratna ugaona zgrada; međutim na vrhu zgrade uočava se moderna krovna struktura koja je napravljena od čelika, drveta i betona.

DINAMIČNA FASADA

KIEFER TECHNIC SHOWROOM

Iz ovog razloga, već neko vreme radimo sa dinamičnim fasadama koje mogu biti prilagođene varirajućim uslovima i individualnim potrebama. Ovi sistemi mogu se, takođe, kontrolisati i podesiti korišćenjem kompjuterskih programa kada korisnici nisu prisutni u prostoru.