:BIG

PARK SUPERKILEN

PARK SUPERKILEN

Urbani park koji su radili BIG + TOPOTEK1 + SUPERFLEX zamišljen je kao džinovska izložba urbanih kvalitetnih elemenata, koja obuhvata svakodnevne predmete više od 60 različitih kultura predstavljajući redak spoj arhitekture, pejzaža i umetnosti.

Primorski centar za mlade

Maritime Youth House

Koncept je proizašao iz tehničkog problema na lokaciji. Čišćenje zagađenog zemljišta na lokaciji je bilo neophodno, ali su troškovi potrebni za čišćenje procenjeni na jednu četvrtinu ukupnog budžeta projekta. Daljim istraživanjem otkrili smo da je zemljiše, s obzirom da je kontaminirano samo teškim metalima, moguće koristiti kao stabilno tlo za gradnju. Tada smo predložili da se lokacija pokrije drvenom platformom i tako stvori „sigurna“ površina.

BIG / UKRŠTENE # KULE u Seulu, Koreja

BIG /  CROSS # TOWERS IN SEOUL, KOREA

“Tipična kula inherentno odvaja život od grada koji okupira. Cirkulacija je linearna i socijalne interakcije se javljaju samo u hodnicima i nepodesnim liftovima. Mi predlažemo objekat koji utrostručuje površinu prizemlja – utrostručuje količinu socijalnih interakcija i ponovo uvodi ideju o susedstvu u okviru komleksa kula.” Tomas Christoffersen , odgovorni partner, BIG

Koutalaki Ski Village

Koutalaki Ski Village

Lociran na blago zakošenom terenu postojeći ski centar u Leviju predstavlja okvir za budući Koutalaki ski kompleks koji je zamišljen kao proširenje kongresne zone i postojeće zone kuća u Koutalakiju. BIG predlaže seriju objektata koji su radijalno postavljeni oko centralnog trga i čiji se krovovi spuštaju sve do tla stvarajući tako četiri slobodnostojeće zgrade.