:Italija

Belvedere

The Belvedere

Nakon obnove objekta posle tragične avionske nesreće koja se desila u aprilu 2002. godine, realizovan je prostor “piazza alta”, na 31. spratu objekta, koji je originalno osmislio Giò Ponti u vidu javne platforme za posmatranje, trga na nebu. To je bio njegov način da nadoknadi prostor na tlu koji je zauzeo neboder.

Kontejner i sadržaj. Putovanje kroz turističke lokacije.

Container and content. A journey through touristic sites.

Kada razmišljamo o posetama gradovima naše iskustvo govori nam o zbiru mesta koje bi trebalo posetiti, u čiju urbanu teksturu su uključeni i hoteli sa različitim karakteristikama, zavisno od grada u kome se nalaze. U nekim gradovime, poput Milana, hoteli i objekti za smeštaj turista, pokušavaju da postanu mesta od turističkog značaja, odnosno, atrakcije koje bi trebalo posetiti, umesto samo mesta odmora i privremenog boravka.

Zdravstveni centar i dom za stara lica

Health Centre and house for elderly people

Projekat je lociran u pejzažnom predelu, koji ima veliki značaj zbog poljoprivredne tradicije ovog mesta, i koga oslikava prisustvo terasastih formi od kamenih zidova znatnih dimenzija građenih na suvo. Važno je bilo postići kompromis između filozofije dizajna i morfološke kompleksnosti terena, naročito zbog specifičnosti tipa naselja. Na osnovu toga rodila se ideja o jednoj fasadi koja je orjentisana ka dolini i zakrivljenosti fasadnog profila koja simulira konturne linije terena.

Hans Klotz

Hans Klotz

Novi poslovni prostor potrebno je bilo integrisati u postojeći objekat na teritoriji kompanije. Sa ciljem da se formira nezavisni karakter, neophodni prostori dodati su u vidu samostalnog dvospratnog volumena iznad postojećeg prizemlja slično formi arhitektonskog parazita.