:Marko Stojčić

DA LI POSTOJI DVOSTRUKO ZADOVOLJSTVO?

DA LI POSTOJIDVOSTRUKO ZADOVOLJSTVO?

Opšta je slika da je moderno vreme donelo najviše elemenata koji doprinose kvalitetu doživljavanja stvari koje nas okružuju. Arhitektura je primer na kojem je to najčešće i realizovano. Ona kao vrsta umetnosti koja se koristi za osnovne životne potrebe može imati dvojaku ulogu u procesu doživljaja, i nije pošteno presuđivati koja od njih je značajnija za korisnika ili uživaoca.

PROŠIRENJE TERITORIJE – WATER STUDIO

PROŠIRENJE TERITORIJE - WATER STUDIO

Primer Holandije i povećavanje građevinske površine u toj zemlji je opšte poznat slučaj. Isušivanje terena je do skoro jedini prihvaćeni primer na koji način se dolazilo do novih parcela sve do danas. Savremena arhitektura je u potrazi za atraktivnijim ali i jeftinijim rešenjima, a to može biti gradnja na vodi.

Moja arhitektura je bolja od tvoje

Moja arhitektura je bolja od tvoje

Kako bi izgledali gradovi kada ne bi bilo toliko razlike u pogledima na arhitekturu ali i na umetnost uopšte? Generacijske ali i savremeničke razlike u pogledima su sigurno nešto što je razvoj umetnosti guralo napred. Takmičenja u predstavljanju ideja ali i nadjačavanje sujeta umetnika je skoro bez izuzetka donosilo nešto dobro.

Dograditi ili srušiti?

Dodati ili srušiti?

Postavlja se pitanje kako proceniti u rasponu od 70-100 godina koji objekat treba zadržati i rekonstruisati a koji srušiti? Kako se tu uklapa pojam energetske efikasnosti starih objekata ali i promena navika korisnika objekata? Možda je ipak sada pravi trenutak za nastanak novog pravca u arhitekturi, zrelijeg pristupa savremenoj arhitekturi koja ne podrazumeva nužno rušenje starih objekata koji su tehnički još uvek u dobrom stanju i čija funkcija uz manje modifikacije može ispuniti kriterijume sadašnjeg vremena.