:Mustafa Musić

Poslovni objekat Požeška 118

Poslovni objekat Požeška 118

Velika naselja van centra Beograda, izuzimajući Novi Beograd, odnosno njegove delove, su ekskluzivno izuzeti od prisustva arhitekture za koju se može reći da je značajna po bilo kom aspektu. Razlog za to može biti još uvek nedovoljna cena lokacije tj. atraktivnost za investitora.

Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Koncept arhitektonske strukture muzeja baziran je, na pre svega suštini njenog sadržaja, ali i pejzaža u kome počiva. Objekat je viđen kao emiter poruka, koje se posetiocu – primaocu saopštavaju na način primeren ovom i budućem vremenu.

Hotel Bulevar

Hotel Bulevar

Arhitektura sama po sebi može predstavljati glavnog proklamatora uspešnog grafičkog dizajna. Razlog je jednostavan. Prezentacija grafičkog dizajna u arhitekturi se dešava u tri dimenzije a ne u jednoj ravni kako smo to najčešće u prilici da vidimo.