:Nagrada

OBJAŠNJENJE O REZULTATIMA KONKURSA PORTFOLIO 33/33

Konkurs časopisa Arhitekton – Treća godišnja nagrada

Kada smo osnivali časopis Arhitekton, jedna od prvih ideja nam je bila promovisanje arhitekture kroz konkurse. Mlade arhitekte u Srbiji, starosti do 33 godine, čini se, nikada nisu bili u težoj situaciji. Društvo pokazuje sve manje potrebe prema umetnosti sa jedne strane, a sa druge snažna ekonomska kriza im ne daje skoro nikakvu šansu da se oprobaju u svojoj struci.

Izložba „Druga nagrada časopisa Arhitekton“

Izložba „Druga nagrada časopisa Arhitekton“

Nakon uspešno sprovedenog internacionalnog arhitektonskog konkursa za idejno rešenje PAVILJONA ARHITEKTURE, koji je organizovao časopis Arhitekton, održana je trodnevna izložba konkursnih rešenja u Muzeju Kralja Petra I, u Beogradu.

Radovi sa konkursa za Paviljon arhitekture – „Druga nagrada časopisa Arhitekton“

Radovi sa konkursa za Paviljon arhitekture

Na konkurs se prijavilo 455 arhitekata i arhitektonskih timova iz celog sveta od čega je pristigao impozantan broj od 290 radova koji ispunjavaju propozicije konkursa. Ovaj broj radova uradilo je 765 arhitekata. Prema ovim podacima i podacima koje smo prikupili na našem web sajtu procena je da je oko 1650 arhitekata učestvovalo u ovom konkursu (deo njih nije poslao svoj rad).

Konkurs za PAVILJON ARHITEKTURE – Obrazloženje žirija

Rezultati konkursa za PAVILJON ARHITEKTURE - Obrazloženje žirija

Žiri je većinom glasova doneo odluku da Prva nagrada pripadne arh.Dimitriju Bugarskom. Obzirom da je konkursnim uslovima traženo da objekat bude izveden od panela tip Kingspan, nisu se podjednako vrednovala rešenja koja su arhitektonski vredna po drugim kriterijumima koji nisu traženi ovim konkursom. Nekoliko rešenja je visoko ocenjeno od strane žirija ali obzirom na presudnu ulogu dela žirija iz kompanije Kingspan, maksimalno su vrednovani samo objekti koji su ostvareni prema propozicijama konkursa.