:Slovenija

STAMBOLDŽIOSKI

STAMBOLDŽIOSKI

Stomatološka ordinacija Stamboldžioski nalazi se na periferiji grada, u stambenom kraju koga karakterišu uglavnom porodične kuće. Izgrađena je da zameni skučenu ordinaciju u prizemlju, u privatnoj kući zubara.

ARHEOLOŠKI MUZEJ U PTUJU

ARHEOLOŠKI MUZEJ U PTUJU

Novi objekat je projektovan tako da ispuni prekid u kontinuitetu prirodne granice grada i da oformi zeleni pojas duž cele severne ivice grada. Uspostavljanje kontinualnog zelenog pojasa artikuliše prelaz iz starog gradskog jezgra stvarajući jasnu podelu između istorijske i kasnije izgrađene urbane strukture. Zgrada muzeja arheologije nalazi se na samom rubu nekadašnjih srednjovekovnih gradskih zidina i ukopana je u tlo do granice do koje je kopanje dozvoljeno.

Vile Beli Križ

Villas Beli Križ

Smešten na vrhu brda Beli Križ, sam građevinski prostor je okružen privatnim rezidencijama koje karakterišu različiti arhitektonski stilovi i boje. Nasuprot tome, predloženi stambeni kompleks se sastoji od individualnih, stambenih jedinica.

Podčetrtek sportska hala

Podčetrtek sports hall

Podčetrtek je mali grad i nova sportska dvorana predstavlja jedinstveno, zatvoreno mesto za okupljanje. Iako je prvenstveno namenjena za sportske aktivnosti, glavna opštinska dvorana će takođe biti korišćena za kulturna dešavanja sa velikim brojem posetilaca. Ova njena dvostruka namena definiše platformu za specifičan dizajn građevine.