:Srbija

Carroll’s Alice in Archiland

Carroll's Alice in Archiland

„Sistem otvorene knjige“ sastoji se od kamenih zidova pod pravim uglom i staklenih listova sobnog tkiva koji se kao lepeza šire između tih zidova. To je kuća – knjiga. Razmere zidova: 200-100 hvati i pogleda …

JCI – KONFERENCIJA KREATIVNOST U BIZNISU

JCI - KONFERENCIJA  KREATIVNOST U BIZNISU

JCI Beograd 10. novembra 2012. u Beogradu organizuje konferenciju koja će doprineti shavatanju značaja KREATIVNOSTI U BIZNISU za uspeh u karijeri i poslovanju i omogućiti umrežavanje mladih profesionalaca. Konferencija će se održati u sceni Kult, u Ustanovi Kulture Vuk Karadžič. Na konferenciji će predavanja držati eminentni profesionalci koji će govoriti o važnosti i primeni kreativnosti u različitim oblastima poslovanja.

INFRASTRUKTURA SKRIVENOG MESTA – POTREBA ZA MESTOM

INFRASTRUKTURA SKRIVENOG MESTA - POTREBA ZA MESTOM

Arhitektura, podređena čoveku, oduvek je imala funkciju da obezbedi, doprinese, stvori, očuva, definiše, pomogne, olakša, zadivi. Ona je oduvek na neki način u osnovi predstavljala infrastrukturu, pomoćni sistem, koji koristi čoveku. Međutim, moć koju dobija ispunjavanjem raznih prohteva uzdiže arhitekturu i ona nadvladava i budi u čoveku nova pitanja. Ona postaje moćan činilac koji dalje utiče na ljudske potrebe. Arhitektura stvara arhitekturu. Preispitivanje funkcije arhitekture danas nas vraća čoveku i njegovim osnovnim potrebama, kao što je potreba za mestom.

DA LI POSTOJI DVOSTRUKO ZADOVOLJSTVO?

DA LI POSTOJIDVOSTRUKO ZADOVOLJSTVO?

Opšta je slika da je moderno vreme donelo najviše elemenata koji doprinose kvalitetu doživljavanja stvari koje nas okružuju. Arhitektura je primer na kojem je to najčešće i realizovano. Ona kao vrsta umetnosti koja se koristi za osnovne životne potrebe može imati dvojaku ulogu u procesu doživljaja, i nije pošteno presuđivati koja od njih je značajnija za korisnika ili uživaoca.